HOME | CONTACT | SITEMAP

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

DOMENII

Serviciile pe care cabinetul avocatial Pantea Florin le ofera sunt urmatoarele:

Consultatii si cereri cu caracter juridic

Asistare si reprezentare juridica.
Redactare de acte juridice, atestare a identitatii partilor, a continutului si a datei actelor prezentate spre autentificare.
Infiintari de societati comerciale si inregistrarea acestora, a partilor de interes, a partilor sociale sau a actiunilor societatilor astfel inregistrate.
Asistarea si reprezentarea in fata instantelor judecatoresti, a autoritatilor si institutiilor publice se va realiza prin diligenta profesionala adecvata.

Consultatiile juridice pot fi acordate in scris sau verbal in domenii de interes, precum:

Redactarea si/sau furnizarea, folosind orice mijloace, dupa caz, a opiniilor juridice si informatiilor cu privire la problematica solicitata a fi analizata.
bullet Elaborarea de opinii legale.
bullet Elaborarea proiectelor de acte juridice (contracte, conventii, statute s.a.) si asistarea la negocierile referitoare la acestea.
bullet Participarea in calitate de consultant la activitatea organelor deliberative ale unei persoane juridice, in conditiile legii
bullet Orice alte consultatii in domeniul juridic.

Servicii juridice pentru firme

bullet Actiuni pentru societatile comerciale.
bullet Cereri Registrul Comertului, cesiuni SA si SRL, acte AGA, redactare procuri, lichidari firme, dizolvari firme, reduceri sau majorari de capital social, s.a..
bullet Asistare si consultanta in procesele comerciale.
bullet Redactare contracte comerciale.
bullet Recuperare creante si debite.
bullet Negocieri in numele companiei.

Drept Civil:

bullet Pretentii, actiuni posesorii, revendicari, obligatii de a face, succesiuni si partaje, iesire din indiviziune, evacuari, granituiri, cadastru, intabulare, radiere ipoteci, contracte vanzare-cumpare, donatii, schimb, inchiriere, comodat, gaj, imprumut,s.a., pretentii impotriva companiilor de asigurare/reasigurare.

bullet In cadrul procedurii de executare silita: investiri cu formula executorie, asistenta si reprezentare juridica in cadrul procedurilor de executare silita in fata executorilor judecatoresti si a instantei de judecata, contestatii si opozitii la executare.

Drept Penal:

bullet Asistare de specialitate in fata organelor de politie sau procuratura precum si in instantele judecatoresti la toate nivelele jurisdictionale (fond, apel, recurs), redactare sesizari si plangeri penale.

Dreptul Familiei:

bullet Divort, anularea casatoriei, partaj bunuri comune ale sotilor, adoptie, custodie minori, tagada/stabilire paternitate, stabilire/modificare pensie alimentara.

Dreptul Comercial:

bullet Infiintari de firme, consultanta juridica in vederea obtinerii avizelor de functionare, concepere si redactare hotarare AGA, act constitutiv, acte aditionale de modificare, cesiuni/vanzari de actiuni si parti sociale, majorare/micsorare capital social, infiintari puncte de lucru sau sucursale, alte acte legate de inregistrarea unei societati
comerciale; recuperari de creante, somatii de plata, concilieri, asistenta la negocieri in vederea incheierii contractelor comerciale; intocmire, redactare si atestare de contracte comerciale, tranzactii comerciale, arbitraj, mediere si conciliere, litigii referitoare la incalcarea obligatiilor contractuale, reprezentare in fata instantelor de judecata de
drept comun si de arbitrare.

Dreptul Muncii:

bullet Consultanta raporturi de munca, litigii raporturi de munca: obligarea angajatorului la restituirea sumelor de bani etinute din salariu, la repararea prejudiciului suferit de angajat, la recuperarea prejudiciului cauzat angajatorului, estituiri de sume incasate necuvenit; contestatii impotriva deciziei de concediere a salariatului, contestatii impotriva deciziei de aplicare a sanctiunii disciplinare, litigii in legatura cu atragerea raspunderii salariatului de catre angajator pentru incalcarea clauzelor contractului de munca si a clauzei de confidentialitate.

 

DESPRE CABINET

Mai multe detalii despre cabinetul avocatial Florin Pantea.

Mai multe detalii

 

DOMENII

Mai multe detalii despre serviciile oferite de cabinetul avocatial Florin Pantea.

Mai multe detalii

COLABORATORI

Avocat Calinescu Paul

Avocat Chivari Gelu

Avocat Stancu Adrian

CONTACT

Str. George Enescu nr. 1, et. II, ap. 6, Oradea, judetul Bihor

Mai multe detalii